Inleiding
HD Partyservice verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
HD Partyservice verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van HD Partyservice.

Verwerking Persoonsgegevens
HD Partyservice behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. HD Partyservice verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de mogelijkheden die zijn te vinden op deze  website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. HD Partyservice verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Facebook
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via HD Partyservice cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de HD Partyservice website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Links
Op de website van HD Partyservice zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. HD Partyservice kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van HD Partyservice, dan kunt u deze via
e-mail stellen: HDPartyservice@home.nl

Wijziging van Privacy Verklaring
HD Partyservice behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. HD Partyservice adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.