• Leveren, ophalen of retourneren van uw bestelling gebeurt altijd in overleg.
 • De locatie dient gemakkelijk bereikbaar te zijn voor het afleveren en ophalen van de producten en goederen.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten, de prijzen vermeld op de website zijn de actuele prijzen.
 • Betalingen contant bij levering, per pin, via Tikkie of vooraf via de bank.
  Bedrijven tevens via factuur.
 • Betalingen via factuur uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen
 • HD Partyservice behoudt zich het recht om bestellingen niet te accepteren.
 • Bestelling dienen uiterlijk 2 dagen voor leveren bij ons binnen zijn.
 • Bij bestellingen die binnenkomen later dan 2 dagen van te voren kan het voorkomen, dat het ons niet lukt deze uit te leveren, daar wij veel producten moeten bestellen en/of maken.
 • Wijzigen van aantal personen minimaal 5 dagen voor aanvang van de partij doorgeven. Anders wordt wellicht het aantal opgegeven personen in rekening gebracht.
 • Bij annulering van een partij binnen 5 dagen voor aanvang van de partij zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.
 • Bij diefstal ,vermissing of breuk wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 • Alle in bruikleen verstrekte of verhuurde goederen blijven ten alle tijde eigendom van
  HD Partyservice.
 • De huurder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat HD Partyservice de goederen komt ophalen.
 • Alle gehuurde goederen mogen door de huurder niet onderverhuurd worden.
 • Mocht er bij de levering iets niet in orde zijn, dan horen wij dit graag voordat de goederen gebruikt worden.
 • Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 • Borg: Borg wordt tussen verhuurder en HDPartyservice bepaald.
 • Ontvreeming: Indien het object tijdens de huurperiode wordt ontvreemd bent u als huurder hier verantwoordelijk voor.
  De financiele schade is gelijk aan de vervangingswaarde van het object.
  Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent. Informeer hier dan ook naar.
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden!